• 23.10.2023 22:39:32
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

İnsan Kaynakları Politikası

İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ve iyileştirme ortamı hazırlamak,

Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek

Çalışanların kurum aidiyetini ön planda tutmak ve motivasyonunu sürekli yüksek tutmak

Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamak

Çalışan öneri ve beklenti ve şikâyetlerini dikkate almak ve mümkün olduğu müddetçe çözüme kavuşturmak

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak.şılayacağımızı taahhüt ederiz.