• 23.10.2023 22:37:48
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Basın – Yayın Politikası ve Stratejisi

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın Basın Yayın Politikası'nın temel amacı, çeşitli iletişim kanallarını kullanarak, ülke ve kent gündemi-ekonomisi hakkında Oda'nın bakış açısını ve görüşlerini hem Oda üyelerine hem de kent halkına aktarmaktır. Ayrıca Oda’nın faaliyetleri hakkında üyelere bilgi vermek de bu politikanın temel unsurlarından biridir.

Basın Yayın Politikası’nı uygularken, birincil olarak tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanan basın bültenlerinden yararlanılır. Basın bültenleri hem yerel hem de gerektiği takdirde ulusal basında Oda ile haber yayımlanmasının en önemli aracıdır.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın Basın Yayın Politikası’nın uygulanmasında; faaliyet raporu, iletişim teknolojilerinden yararlanarak yayımlanan üyelere yönelik broşürler de katkı sağlar.

Ayrıca, Basın Yayın Politikası'nın daha güçlü bir şekilde uygulanması için Oda'nın internet sitesine, içerik hazırlanması, basın bültenlerinin ve duyuruların siteye konulması, sosyal medya kullanılarak, Oda adına hazırlanan sayfanın güncellenmesi de gerekmektedir.

Basın toplantılarının düzenlenmesi, özel günlerde sergi, toplantı, seminer ve konferanslar düzenlenmesi ve bununla ilgili basın bültenleri, yayınlar hazırlanması, diğer odaların basın yayın birimleriyle ilişki kurmak ve haberleşmek, Oda yöneticilerine basın ve halkla ilişkiler politikasını geliştirici önerilerde bulunmak da Basın Yayın Politikası'nın unsurları arasındadır.