• 23.10.2023 23:58:51
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Tekirdağ'ın Sosyo Ekonomik Durumu

Tekirdağ İlinin Sosyo-Ekonomik Durumu

Tekirdağ; verimli toprakları ile bölge sanayisine sağladığı hammadde katkısı, sahip olduğu 4 adet OSB ve ASB’ si, ulaşım ve kaliteli işgücü imkânları, hızla gelişen sınaî yatırımlarıyla bütün sektörlerde ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Tekirdağ, bir bölgenin yatırım için tercih nedenleri olan; doğal kaynaklar açısından sahip olduğu yüksek kömür, gaz ve yer altı suyu rezervi, pazar ve finans merkezi açısından bir dünya kenti olan İstanbul’a yakınlığı, ulaşım açısından halen faal olan hava ve deniz limanlarını sanayi bölgelerine ve Avrupa’ya bağlayan demiryolu, otoban ve duble yolları ile yatırımlar için cazip bir bölge olma özelliğini fazlasıyla taşımaktadır.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa Serbest Sanayi Bölgesi ile Çorlu-Çerkezköy bölgesinde yerleşen 1200’den fazla sanayi kuruluşu; teknik alt yapı, hammadde, yan sanayi vb. imkanlar nedeniyle, bir sanayi merkezinin tüm özelliklerine haizdir. Ayrıca Hayrabolu İlçesinde alt yapısı tamamlanmış ve Malkara İlçesinde ise faaliyete geçmek üzere olan Organize Sanayi Bölgeleri seçkin yatırımcılarımızı taleplerine hazırdır. Bu özellikleri ile Tekirdağ İli, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından ülkemizde 7. sırayı yakalamış bulunmaktadır.

Tekirdağ gelişim bileşenleri açısından dikkate değer bir düzeydedir. Yerli ve yabancı girişimciler İlimizin yatırım iklimini değerlendirdiklerinde diğer seçeneklere göre sahip olduğu avantajları açık bir biçimde göreceklerdir.


Coğrafi Yapı

Tekirdağ, coğrafi konum olarak başta İstanbul olmak üzere ülkemizin gelişmiş kentlerine yakın bir mesafede bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa’yı Anadolu’ya dolayısıyla Ortadoğu’ya bağlayan kara ve demiryolu üzerinde kurulmuş stratejik bir ilimizdir.

Tekirdağ; 6.313 km2 yüzölçümüne sahip il merkez ilçe dahil olmak üzere 9 ilçe, 9 bucak ve 257

köyden oluşmaktadır. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre toplam nüfus 623.591 kişi olup, %63,4’ü

şehirlerde, %36,6’sı ise bucak ve köylerde yaşamakta ve ortalama nüfus yoğunluğu 99 kişi/km2 dir.

Yıllık ortalama sıcaklık 13,80C, yıllık ortalama yağış miktarı 583,3 mm ve ortalama bağıl nem %76’dır.


Demografik Göstergeler

İl genelinde 2006 yılı kayıtlarımıza göre % 48,3’ ü iktisaden faal olmak üzere toplam 678.582 kişi yaşamaktadır

Tekirdağ ilinde okuma ve yazma oranı % 93,01’dir.

İl Genelinde toplam 30 adet Mesleki ve Teknik eğitim veren lise mevcut olup yılda ortalama 3000 mezun vermektedir.

İlde Namık Kemal Üniversitesine bağlı; sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere; İnşaat, çevre, makine, tekstil, elektronik ve haberleşme ve bilgisayar mühendisliği alanlarında eğitim veren bir mühendislik fakültesi ile bilgisayar teknolojileri, otomotiv, mobilya, mekatronik, iklimlendirme, gıda teknolojileri, endüstriyel otomasyon, endüstriyel elektronik, elektronik haberleşme, tekstil, tarım alet ve makineleri, makine, resim, konstrüksiyon, kimya ve büro yönetimi alanlarında eğitim veren 9 ilçede 9 tane meslek yüksek okulu bulunmaktadır.


Ulaşım

Türkiye’nin en yoğun ithalat ve ihracatının yapıldığı İstanbul ile Avrupa arası bağlantı sağlayan D-100 ve D-110 karayolu ile TEM otoyolu il sınırları içerisinden geçmektedir. D-100 İpsala sınır kapısı ile Yunanistan’a, D-110 ve TEM otoyolu ile de Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan’a ulaşılmaktadır .Tekirdağ-İstanbul 136 km.,Edirne 130 km., Kırklareli 118 km.,Hayrabolu 52 km., Çorlu 42 km., Çerkezköy 62 km., Malkara 54km., Yunanistan sınırı 125 km., Bulgaristan sınırı 150 km.dir

Tekirdağ ilinin Marmara Denizi’ne 135 km kıyısı olması ve çeşitli amaçlarla kullanılan birçok iskeleye sahip olması Tekirdağ ilinden yapılan deniz ticaretini artırmaktadır. Tekirdağ Limanı’nın yıllık kapasitesi 2.600.000 tondur.

Tekirdağ Limanının Haydarpaşa Limanına uzaklığı 70 mil, Bandırma limanına 53 mil, Ambarlı limanına 55 mil, Gemport limanına 80 mil, Varna limanına 212 mil, Köstence limanına 262 mil, İstanbul Boğazına 69 mil, Çanakkale Boğazına 54 mil.’dir.

İstanbul ile Edirne-Kapıkule’yi birbirine bağlayan demiryolu, İlde sanayileşmenin yoğun olduğu Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinden geçmekte olup, bu hatta 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere günde 4 sefer yapılmaktadır. Muratlı-Tekirdağ arasındaki 25 km lik demiryolu yapım çalışmaları devam etmektedir.

Tekirdağ ili Çorlu Uluslararası havaalanı Çorlu’ya 15 km uzaklıkta, 36 hektar arazi üzerinde 10.434 m2 kapalı alanı, 11 adet uçak park sahası, 2 adet 3 km uzunluğunda pisti ve ILS sistemine sahip olup yıllık yolcu kapasitesi 600.000 ve yıllık uçak kapasitesi 10.000’dir.

Havaalanı yanında 1500 da alanda Türkiye’nin ilk “kargo köyü” kuruluş çalışmaları devam etmektedir.


Enerji

Marmara Ereğlisi’nde BOTAŞ’ a ait 255.000 m3 LNG sıvı doğal gaz terminali bulunmaktadır. Bu terminal 23 km uzaklıktaki ulusal boru hattına bağlanmaktadır.

Doğalgaz, sanayide yoğun biçimde tüketilmektedir. Tekirdağ’da 2 tanesi Marmara Ereğlisi, 3 tanesi Çerkezköy ve 12 tanesi de Çorlu’da olmak üzere doğalgazdan elektrik enerjisi üreten 17 adet santral faal durumdadır. Tekirdağ’da tüketilen elektrik enerjisinin %52,2’si sanayide kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi nitelik olarak iyi durumdadır.


Sanayi ve Ticaret

İlde Merkez, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde olmak üzere toplam 5 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Ayrıca ilde; Merkez, Hayrabolu, Çorlu ve Malkara ilçelerinde olmak üzere 4 adet Ticaret Borsası mevcuttur.

İl genelinde faaliyet gösteren 6 adet küçük sanayi sitesinin toplam iş yeri sayısı 1.466’dır.

İlde sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bulunmaktadır. Sektörel ağırlık itibariyle en önde gelen sektör tekstil sektörüdür. Tekstili ağırlık sırasına göre, deri, gıda, makine-metal, metal eşya, tarım aletleri ve enerji sektörleri izlemektedir.

İlde genellikle tekstil sanayi ürünleri, deri sanayi ürünleri, demir, şarap, ayçiçek yağı gibi ürünler ihracata konu olmaktadır. Yapılan ithalat, başta tekstil makine ve yedek parçaları ile ham deri, tekstil ve deri sanayinde kullanılan kimyevi maddeler ve sanayi maddeleri ile yağlık ayçekirdeğini kapsamaktadır.

Tekirdağ ilinde 2005 yılında 1.594.768.013,74 USD tutarında ihracat, 3.179.920.341,24 USD tutarında

ise ithalat gerçekleştirilmiştir.

Tekirdağ ekonomisinde ticaret sektörü, Tekirdağ GSYİH’ sında ki %1,07’lik pay ve 205.694 milyar TL

GSYİH’ya katkısı ile sektörler arasında dördüncü sırada yer almaktadır.

Cari fiyatlarla GSYİH büyüme hızı 2001 yılında Türkiye’de % 43,2, Tekirdağ ilinde %45,1’dir.

Tekirdağ ili, GSMH’dan aldığı kişi başına 2.498 $ değer ile 81 il içerisinde 14. sırada yer almaktadır.

DPT tarafından yapılan “ 2003 Yılı İllerin Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araştırması sonuçlarına göre Tekirdağ 1,05893 puan ile sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 7. sırada yer almaktadır.

İllerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı bu araştırmaya göre, 20 ilin yer aldığı 2. Derece Gelişmiş İller

grubunda da 2. sırada yer almaktadır.

2001 yılı cari fiyatlarıyla, Türkiye GSYİH’sı 178.412.438 milyar TL, Tekirdağ GSYİH’sı 1.930.703 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu değerlere göre, Tekirdağ’ın Türkiye GSYH’sı içerisindeki payı %1,08’dir.

Tekirdağ GSYİH’sı içerisinde, sanayi sektörü % 43,5’li pay ile en fazla GSYİH oluşturan sektör konumunda iken, tarım sektörü % 12,5’lik bir pay ile ikinci, ulaştırma ve haberleşme sektörü % 12,3’lük pay ile üçüncü, ticaret sektörü % 10,7’lik pay ile dördüncü, devlet hizmetleri % 7,1’lik bir pay ile beşinci ve inşaat sektörü de % 5,9’lik bir pay ile altıncı sırada yer almaktadır.

Tekirdağ ilinde, tasarruf mevduatı % 54,9’luk bir pay ile birinci sırada, döviz tevdiatı ise % 34,9’luk bir pay ile ikinci sırada yer almaktadır. İl genelinde 64 adet banka şubesi bulunmaktadır. Banka kredilerinin sektörel dağılımında en fazla ihtisas dışı kredilerin kullanıldığı görülmektedir.


Haberleşme

İlde haberleşme sorunu bulunmamakta olup, 5 adet kablosuz telefon sistemi olmak üzere 136 santral, 250.963 abone kapasitesi mevcuttur. Ünitede 171 NMT Mobil Telefon, 1143 TT Net abonesi, 298 Turpak, 294 adet özel devre ( kiralık telefon devresi) ve 23091 adet ADSL abonesi bulunmaktadır.


Tarım ve Hayvancılık

Tekirdağ ili topraklarının %90’ ı 1-4. sınıf tarım arazisidir. Tarıma elverişli arazilerin %95,76’sı tarla arazisi, %1,70’i bağ, %2,21’u sebzelik ve %0,14’i de meyvelik ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır. 22.669,6 ha alanda entansif tarım yapılmaktadır. Tarım sektörü, il ekonomisinde sanayiden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

İlde bitkisel üretimde ilk sırayı buğday, sanayi bitkisi olarak da ayçiçeği ve kolza üretilmektedir. Ayçiçekde; Türkiye üretiminin % 30’u Tekirdağ’da üretilmektedir. Türkiye kolza üretiminin %80,3’ü Tekirdağ ilinde yapılmaktadır.

Bağcılık önemli üretim konularından biridir. İlin toplam bağ alanı 6721,9 hektar olup, bağlardan 65.054 ton yaş üzüm elde edilmiştir. İlde üretimi yapılan 65.054 ton üzümün yaklaşık % 90’ ı şaraplık olup kalan kısmı ise sofralık olarak değerlendirilmektedir.

İlimizde temel hayvansal ürünlerden olan süt üretimimiz 354.373 ton, et üretimimiz 8.391 ton, yumurta

üretimiz 84.529.100 adettir. Ayrıca 626 ton bal, 49 ton balmumu elde edilmiştir.

İlin tarımsal gayrı safi üretim değeri içinde %0,39 payı olan su ürünleri üretimi ağırlıklı olarak Merkez,

M. Ereğlisi ve Şarköy kıyı şeridinde yapılmaktadır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SERBEST BÖLGE


Çerkezköy OSB

420 Hektar büyüklüğündeki Çerkezköy I Organize Sanayi Bölgesi 1987 yılında tamamlanmıştır.

Bölgede 143 adet sanayi parseli bulunmakta olup, tamamının tahsisi yapılmıştır. Bu parsellerde 102 adet

sanayi tesisi üretime geçmiş. 920 Hektar büyüklüğündeki Çerkezköy II Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 286

adet sanayi parseli bulunmakta olup tamamının tahsisi yapılmıştır. Bölgede 82 tesis üretime geçmiş, 15

tesisin inşaatı devam etmekte olup, 2 tesis ise proje aşamasındadır.


Çorlu Deri OSB

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, 130 ha. üzerine kuruludur. 196 sanayi parseli mevcut olup 118

adet tesis üretimdedir. Ülkemizin toplam deri üretiminin %37’sini gerçekleştirmektedir. Bölgenin kuzey

kısmında 3000 m3/gün, güney kısmında ise 4500 m3/gün kapasiteli 2 adet arıtma tesisi mevcuttur.


Hayrabolu OSB

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesinde, sanayi parsel sayısı 105 adet olup altyapı çalışmalarının % 100’ü tamamlanmıştır. Mevcut parsellerin 6 adedinin satışı gerçekleşmiş, 2 adet fabrika inşaatı başlamıştır.


Malkara OSB

Malkara Organize Sanayi Bölgesinde 69 sanayi parseli bulunmaktadır. Altyapı çalışmalarının %100’ü tamamlanmıştır.

Avrupa Serbest Bölgesi

Avrupa Serbest Bölgesi 200 hektar alan üzerine kurulu 231 sanayi parsel sayısına sahip bölgede 2006 eylül ayı itibariyle 143 firma faaliyette olup toplam çalışan sayısı 1656 kişidir.

Avrupa Serbest Bölgesi Türkiye’nin en büyük özel serbest bölgesi Edirne Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne 115 km, İstanbul merkeze 125, Çorlu havalimanı’na 15km, Tekirdağ Limanı’na 47 km, Veli Meşe Tren İstasyonu’na 6 km mesafede bulunmaktadır.


TEKİRDAĞ’DA UYGUN YATIRIM KONULARI

4.1. Sanayi Sektöründe Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar

Tekirdağ ilinde talebi karşılamaya yönelik olarak aşağıda verilen yatırım önerileri gerçekleştirilebilir bulunmuştur.

Şekerleme, çikolata ve çiklet üretim tesisi

Konfeksiyon yan ürünleri üretim tesisi

Tekstil ve deri işleme makineleri üretim tesisi

Boncuk tutkal üretim tesisi

Bar ve kızgın su kazanı üretim tesisi

Bilgisayar, ve elektronik cihazlar elektronik malzeme üretim tesisi

Şekerleme, çikolata ve ciklet üretim tesisi

Gofret,çikolata ve ciklet yurtiçinde ve yurtdışında talebi artan bir gıda maddesidir. Ayrıca son yıllarda ihraç kalemleri arasında yer alan bir gıda maddesi de olmuştur.

Türkiye Şekerleme, çikolata ve çiklet ürünü ile ilgili talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri bu üç üründe de arz ve talep arasındaki farkın ithalat yoluyla kapatıldığı görülmektedir.

Çizelge dikkate alındığında, 2002-2004 yılları arasında Türkiye’nin çikolata ve kakaolu mamuller talebinin ve üretiminin arttığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda, sektörün gelişimi açısından özellikle, Ortadoğu, Balkan ve Kuzey Afrika ülke pazarlarının da değerlendirilebilir olması dikkate alınmalıdır.

Bu göstergeler, Türkiye genelinde şekerleme, çikolata ve ciklet sektörünün canlı olduğunun ve yatırım ortamının bulunduğunu göstermektedir. Türkiye geneli için geçerli olan yukarıdaki göstergelere dayanarak Tekirdağ’da bisküvi sektörüne yatırım yapılabilmesi için yöredeki ve Türkiye’deki pazar ve rekabet koşulları dikkatle incelenmelidir.

Tekirdağ’ın sanayi altyapısı ve uygun yatırım ortamı değerlendirilebilir.

4.1.2.Konfeksiyon Yan Ürünleri Üretim Tesisi

Tekstil sektörü ilde faaliyet gösteren sektörler arasında birinci sırada yer almakta olup sektörde faaliyet gösteren 439 firma tespit edilmiştir. Firmaların çoğunluğu terbiye (kumaş boyama, baskı) ve konfeksiyon alanlarında faaliyet göstermektedir. Ve ilde tekstil ve deri sektöründe yatırım eğilimi devam etmektedir.

İl’de mevcut tekstil konfeksiyon fabrikalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere konfeksiyon yan ürünleri üretim tesisinin ( fermuar, düğme, çıt çıt vs.) kurulması rantabl bir yatırım olarak görülmektedir.

Tekstil ve Deri İşleme Makineleri İmalatı Tesisi

İl’de yoğun bir biçimde faaliyet gösteren tekstil sektörünün talep ettiği makinelerin imalatına yönelik yatırımın doğru olacağı düşünülmektedir.

Yapılacak yatırımda makine imalatında dünya pazarlarında söz sahibi (özellikle konfeksiyonda Juki, Singer, Brother vb.) firmalarla ortak işbirliğine gidilebilir.

Öncelikli olarak dikiş makineleri, otomatik kesim makineleri, serme makineleri, ütü presleri, tela yapıştırma makineleri, etiketleme makineleri vb. makinelerin imalatı şeklinde düşünülmelidir.

Bu yatırım beraberinde getireceği faydalar yanında, özellikle yabancı sermayenin yurtiçine gelmesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

Talebin üretimin çok üzerinde seyrettiği ve talebin ithalat yoluyla karşılandığı görülmektedir. Bu anlamda Tekirdağ’ın sanayi açısından sunduğu girdi, teknik altyapı ve uygun yatırım iklimi bu alanda yapılacak yatırımları beklemektedir.

Deri Atıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi

Tekirdağ ilindeki mevcut deri işleme kapasitesi dikkate alındığında, ilde deri atıklarından boncuk tutkal üretim tesisi kurulmasının, deri atıklarının değerlendirilmesi, işe yaramayan derilerin ekonomiye kazandırılması yönünde uygun bir yatırım olacağı düşünülmektedir.

Kurulacak tesiste salamura tıraş hammaddesine sadece nakliye parası ödenmektedir. Hammadde satın alma maliyeti yoktur. Boncuk, toz ve sıvı olarak üretilen tutkal mobilya ve ambalaj sanayi ile matbaacılıkta kullanılmaktadır.

Kurulacak tutkal üretim tesisinde, kelle ve komple k.baş ve b.baş hayvan derisinin Tıraşlanması ile elde edilen Tesisin Deri+Karma OSB içerisinde kurulması halinde kaynatma kazanında işe yaramaz deriler yakıt olarak kullanılabilir. Böylece yakıt olarak kullanılan deri atıkları değerlendirilmiş olup, enerjiden de tasarruf sağlanacaktır.

Söz konusu alanda yatırım özellikle girdi temini ve organize sanayi bölgesinin sağlayacağı diğer avantajlarla karlılık arz etmektedir.

Buhar ve Kızgın Su Kazanı Üretim Tesisi

İlde gelişmiş sanayi ve yeni kurulan OSB’lerde yapılacak yatırımlarda düşünülerek ilde yapılması önerilebilecek yatırımlardan birisi de buhar ve kızgın su kazanı üretim tesisidir.

Üretim talebin yarısını bile karşılayacak düzeyde değildir. Uygun bir yatırım alanı olarak İlimiz için önerilmektedir.

Bilgisayar, Elektronik Cihazlar ve Elektronik Malzeme Üretimi Tesisi:

Tekirdağ ili için önerilebilecek uygun yatırım konularından birisi de bilgisayar, elektronik cihazlar ve elektronik malzeme üretim tesisleridir.

Elektronik malzemeler, başta bilgisayar, radyo, televizyon olmak üzere haberleşme cihazları ve endüstriyel elektronik cihazların üretiminde kullanılan ve bu cihazların fonksiyonel kısımlarını oluşturan değişik özelliklerdeki sarf malzemeleridir.

Dirençten diyota, transistordan entegrelere kadar binlerce çeşit elektronik malzeme mevcuttur. Üretim teknolojisi üründen ürüne değişmekte ve genellikle de ileri teknoloji gerektirmektedir. Çağımıza yön veren elektronik cihazların kalbi durumundaki elektronik malzemelerin üretimi, dünya sanayileriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmak isteyen ülkemiz için geç kalınmış bir zorunluluktur.

Elektronik cihazlar, ses, görüntü, veri iletme, ölçme ve kontrol amacıyla kullanılan cihazlardır. Yaygın olarak haberleşme sektöründe kullanılan elektronik cihazların önemli bir kullanım yeri de sanayidir.

Gerek haberleşme elektroniği ve bilgisayar sistemleri, gerekse endüstriyel elektronik sektörlerinde yüksek talep söz konusudur. Benzer olarak devre elemanlarında da talep fazlası söz konusudur. Açık ithalatla karşılanmaktadır. Sektörde üretimin talebin üzerinde olduğu tek alt sektör tüketim elektroniği sektörüdür.

Haberleşme elektroniğinde talebin yaklaşık olarak % 80’i, endüstriyel elektronikte neredeyse tamamı, devre elemanlarında ise yaklaşık % 95’i ithalatla karşılanmaktadır. Üretim talebin üzerinde gerçekleştiği tek alt sektör olan tüketim elektroniğinde ise üretimin yaklaşık % 50’si ihraç edilmektedir.

Türkiye, üretimin büyük bir bölümünü ihraç ettiği tüketim elektroniğinde bile ithal devre elemanları kullanmaktadır. Haberleşme elektroniği ile endüstriyel elektronikte de durum tüketim elektroniği ile aynıdır.

Günümüzde stratejik öneme sahip sektör durumuna gelen elektronik sanayinde ülkemizin de var olması gerekmektedir. Bu açıdan, devre elemanları üretimine yönelik yatırımlar ilk gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar olmak zorundadır.

Devre elemanları yatırımları paralelinde haberleşme elektroniği ve endüstriyel elektronik yatırımlarına da girilmesi gerekir. Bu konuda öncelikle Türkiye’nin taleplerinin hangi tür cihazlar üzerinde yoğunlaştığı araştırılmalı, sermaye ve teknoloji imkânları da düşünülerek yatırımlar gerçekleştirilmelidir.

Tarım Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

Tekirdağ’da tarım sektöründe, aşağıda verilen yatırım konuları gerçekleştirilebilir bulunmuştur.

Bağcılık, bağ ve şarap turizmi.

Şarap Üretim Tesisi

Su ürünleri, meyve ve sebze konserveleri üretim tesisi

Salamura zeytin üretim tesisi

Süt tozu üretim tesisi

Bağcılık, Bağ ve Şarap Turizmi

Türkiye, dünyada bağ arazisi yönünden 4üncü, yaş üzüm üretimi yönünden İtalya, Fransa, ABD ve İspanyanın ardından yıllık 3 milyon 700 bin tonla 5inci sırada.Türkiye üzüm üretiminin yaklaşık %1,8’ini karşılamaktadır. Türkiye verim ortalamasının 1.5 katının alındığı ilde 65.009,1 ton üzüm üretilmektedir.

Tekirdağ merkez ile Şarköy arasındaki sahilde bulunan; Uçmak dere, Mürefte ve Hoşköy’ deki bağlar, üzüm üretiminde büyük önem taşımaktadır.

Eski alanlar uygun fiyatlarla alınarak yeni sisteme dönüştürülmesi, yatırımlarla hem kurulu tesislere şaraplık üzüm üretmek hem de bağ bozumu turları, şarap evleri, otantik atmosferlere sahip konaklama alanları vb. cazibe merkezleri oluşturularak bağ ve şarap turizmi konusunda mevcut potansiyel değerlendirilebilir.

Şarap Üretim Tesisi

Şarköy, Mürefte, Hoşköy ve Merkez İlçe’ de iç ve dış piyasaya yönelik üretim yapan 44 adet şarap fabrika ve atölyesinin bulunması sektörün İlde ki durumunu da ifade etmektedir.

Bu bölgede önde gelen şarap üreticilerinin fabrikaları bulunmaktadır: Şarköy ilçesi Mürefte köyünde Doluca, Gülor, Kutman, Sevilen, Bağcı, Latif Aral, Tekirdağ Hoşköyde Melen, Tekirdağda Mey, Umurbey, Tuna ve daha bir çok tanınmış markalar üretim yapmaktadır..

Hammadde, pazarlama, istihdam ve üretim tekniği açısından oldukça önemli bir kültür birikimden söz etmek mümkündür. Yurtiçi ve yurtdışına dökme veya şişe olarak ihracat yapmakta olan firmalar uluslar arası piyasada isim yapmaya başlamışlardır. Tekirdağ’da şarap üretimi yatırım ortamı olarak son derece uygun ve çok hızlı gelişen bir sektördür.

Salamura Zeytin Üretim Tesisi

İl genelinde zeytin yetiştiriciliğine artan bir eğilim gözlenmektedir. Zeytin üretimi sadece Şarköy ilçesinde yapılmakta iken son yıllarda Merkez ilçede de kapama zeytin bahçeleri tesis edilmektedir. 2003 yılı itibariyle Şarköy ilçesinde 15.000 dekarlık alandaki kapama zeytinlik ile dağınık durumdaki toplam meyve veren 322.715 zeytin ağacından 2.966 tonu sofralık, 742 tonu da yağlık olmak üzere toplam 3.708 ton zeytin elde edilmiştir.

Tekirdağ salamura zeytin üretimi konusu hammadde ve işgücü gibi girdi teminindeki avantajların yatırıma dönüştürülebileceği bir alandır.

Su Ürünleri, Meyve ve Sebze Konserveleri Üretim Tesisi

Su ürünleri, meyve ve sebze konservelerinin pazarlaması hususunda iç pazar yanında Tekirdağ’ın bir liman kenti ve Avrupa’ya da çıkış yolu üzerinde olması ihracat avantajını kullanmak suretiyle Avrupa ülkeleriyle birlikte, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke pazarları da değerlendirilebilir. Bu sebeple bu yatırım iç pazar ve ağırlıklı olarak da ihracata yönelik gerçekleştirilebilir.

Süt tozu Üretim Tesisi

Doğal kaynak potansiyelini değerlendirmeye yönelik olarak tarım sektöründe yapılması uygun görülen üçüncü yatırım süttozu üretim tesisidir.

İl’in toplam süt üretimi Türkiye toplam üretiminin %1,74’üne denk gelmektedir. İldeki toplam süt üretiminin %98’ini inek sütü, %1,4’ünü koyun sütü ve %0,6’sını da keçi sütü oluşturmaktadır.

Süttozu ürününe ait Türkiye arzı 22.000 ton ve talebi ise 36.000 tondur. Arada kalan fark ithal edilmektedir.

Tekirdağ’ da kurulu 60 ton/yıl’lık bir fabrika dışında üretim tesisi bulunmamaktadır. Hammadde sorunu bulunmayan ve pazarlanabilir bir ürün olarak süttozu üretim tesisi önerilebilir bir yatırımdır.

Yemeklik Yağ Üretim Tesisi

Türkiye’nin 1.400.000 ton olan ayçiçeği üretiminin 350.000 tonu Tekirdağ’ da üretilmektedir. Ülkemizin her yıl bitkisel yağ ithalatına yaptığı ödeme petrol ithalatından sonra 2. sıradadır.

İlimizde mevcut yemeklik yağ üretimi için kurulu kapasite 340.000 ton/yıl, fiili üretim ise 145.126 ton/yıl’dır. Kapasite kullanım oranı % 42,68 olup % 57,32’lik bir atıl kapasite bulunmaktadır. Bu kapasiteden yeni tesis masraflarına girilmeden faydalanılması mümkündür.

Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

Et Besiciliği

Büyükbaş hayvan popülasyonunun hemen tamamı saf kültür ve melez ırklardan oluşan ilde büyükbaş toplam sığır mevcudunun %63,72’si kültür, %35,84’ü melez ve kalan %0,44’ü de yerli ırktan oluşmaktadır. Bu popülasyon et verimini artırmaktadır. İl toplam et üretimi Türkiye toplam üretiminin %2,33’üne denk gelmektedir.

Hayvancılık sektöründe arzulanan verim artışlarının sağlanmasında mevcut genetik kapasite, suni ve tabii tohumlama uygulamaları ile artırılırken, bu konuda bakım, beslenme şartlarının iyileştirilmesi ve çeşitli girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki hassas dengenin korunması hususları önemini sürdürmektedir.

Türkiye 2004 yılı üretimi kırmızı ette 343.000 tondur. Talepteki ise artış yıllık % 4,5 tur. Üretim artırılarak gerek yurtiçi gerekse ihracata yönelik olarak pazarlanmalıdır.

Önümüzdeki yıllarda, et besiciliğine yönelik büyükbaş hayvan yatırımlarının, öncelikle talebi karşılamaya yönelik olarak faaliyet göstermesi ve artan yapağı talebini karşılamaya yönelik de küçükbaş hayvancılık yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Süt Sığırcılığı ve Entegre Tesisleri

Tekirdağ İlinde toplam süt üretimi 324.398 ton olup, % 98,11 i inek sütüdür. Türkiye üretiminin % 3,05’ i Tekirdağ’da üretilmektedir. İlde süt sığırcılığında kültür ve melez hayvanların kullanılması süt verimini artırmaktadır.

Beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt ve süttozu üreten 50 adet işletmeye ait kurulu kapasite 234.970 ton/yıl olmasına rağmen fiili üretim miktarı 26.924 ton/yıl dır. Pazarlama sorunu bulunmayan firmalarca ildeki bu kapasite değerlendirilebilir

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İlde yakalanan bu ivmeye karşın, Tekirdağ geldiği noktayı yeterli görmemektedir. Turizm ve sürdürülebilir sanayi açısından yeni arayışlar içerisinde olmayı vazgeçilmez bir görev saymaktadır. Zira ülkemizin yatırımlar açısından iyi bir dönemi yaşadığını düşünüyor, sağladığı ekonomik stabilizasyon ve siyasi istikrarı nedeniyle yalnızca yerli yatırımcıları değil, yabancı yatırımcıyı da beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Tekirdağ İlinin yukarıda belirtilen mevcut yatırım ortamı bütün avantajlarıyla değerlendirildiğinde ilin gelişim bileşeni yeterli düzeydedir. Bu nedenle yatırım ortamı açısından iyimser bir yapıya sahip bulunmaktadır.

Yerli ve yabancı girişimciler İlimizin yatırım iklimini iyi değerlendirmelidir.