• 23.10.2023 23:19:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Basın yayın ve halkla ilişkiler görev tanımı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1- Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında yürütülen faaliyetlerin basın aracılığı ile kamuya bildirilmesini gerçekleştirmek.

2- Basın Bülteni Hazırlamak.

3- Hazırlanan Basın Bültenlerini,haberlerini önemli duyurularını,görsellerini ( fotoğraflar) sosyal medyada (Facebook ve Twitter) ve oda İnternet sitesinde yayınlamak.

4- Kurumda gerçekleştirilecek faaliyetlerin afişlerini hazırlamak.

5- Oda faaliyetlerinin delillerinin oluşturulması için görüntü ve yazılı kayıtların tutulmasını sağlar.

6- Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlar.

7- Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak.

8- Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak,hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.