• 28.03.2024 09:17:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Alkol Ticaret Platformu Hk.

Sayın Üyemiz,

Bakanlığımız  tarafından,  4733  sayılı  Tütün  ve  Alkol  Piyasasının  Düzenlenmesine  Dair  Kanunun  4-B maddesinin birinci  fıkrası ile Etil Alkol ve Metanolün Üretimi  İle  İç ve Dış Ticaretine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin altıncı ve on sekizinci maddelerine dayanılarak, etil alkol ve metanolün alım  satımı  ile  sevkiyat  faaliyetlerinin,  arz  zinciri  içerisinde  hareketlerinin  izlenmesi  ve  kayıt  altına alınması amacıyla Alkol Ticaret Platformu kurulma çalışmaları devam etmekte olup, alıcı ve satıcıların kayıtlarına başlanacaktır.

Detaylı bilgiye ekte bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Atakan ÜZEL

Genel Sekreter V.