• 23.10.2023 23:01:48
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Sayman üye görev tanımı

Yetki:

Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlamak oda Meclisine ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Oda ile ilgili tüm harcamaların kontrolünü sağlamak ve bu harcamalar hakkında oda Yönetim kurulunu ve oda meclisini bilgilendirmek.

Sorumluluk :

Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.