• 24.10.2023 01:19:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Gerçek Kişi Kuruluş İşlemleri

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

 http://mersis.gtb.gov.tr adresinden başvurunun yapılarak:

Dilekçe

(İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

Taahhütname

- İşletme sahibinin TTK 40. maddesi uyarınca düzenlenmiş imza örneği Yeni kimlikle başvuran vatandaşlardan aranmaz. 

- Vergi müküllefiyet kaydını gösterir belge (Vergi levhası/Vergi Mükellefiyet yazısı)

- İkametgah (E-devlet)

Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

*Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır*