• 23.10.2023 23:22:32
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Hizmetli görev tanımı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

Mesai saatlerinde oda binasını açık bulundurmak, Mesaiden evvel her türlü temizlik işlerini yapmak,

İç ve dış hizmetler.

Dosyalama işleri, Evrak getirip götürmek

Fotokopi işleri.

Çay ocağı sorumluluğu ve hizmetleri.

Arşiv ve arşiv deposu tertibi , bakımı, ve demirbaşların muhafazası.

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

Mesai saati sonunda bütün personelin binayı terkini mütakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her türlü tedbiri almak,

Müşteri talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

Yetkisi: Genel Sekreterin belirlediği görevler çerçevesindedir.