• 24.10.2023 01:36:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Gerçek kişi şube işlemleri

Şube Açılışı

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru 

Dilekçe

(İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalı)

Taahhütname  

- İşletmenin yayınlandığı ticaret sicili gazetesi örneği

- Temsile yetkili kılınan kişinin TTK 40.maddesi uyarınca düzenlenmiş imza örneği

- Merkezin Vergi levhası fotokopisi

-Şubenin mükellefiyetsiz şube vergi mükellefiyet kaydı