• 23.10.2023 23:28:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Oda sicil memuru görev tanımı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Resmi Kurum, Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazıların cevaplandırılması,

İş Makinesi Tescil işlemlerinin yapılması,

Oda kayıtlarının TOBB-NET programına girişinin sağlanması

Odadan istenen rayiç bedel tespit ve araştırmalarını yapmak .

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

Odanın GELEN – GİDEN evrak kayıtlarını tutmak.

Odaya gelen telefonlara cevap vererek ilgili yönlendirmeleri yapmak.

Yetkisi: TOBB yönetmeliğine ve 5174 sayılı kanun çerçevesinde oda faaliyetlerini yürütmek işlemleri yapmak.