• 23.10.2023 23:25:30
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Tahsildar görev tanımı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Odaya kayıtlı Üyelerin Aidat, Munzam aidat ve kaydiye tahakkuklarını Sistem üzerinden yapmak,

Üyelerimizin Munzam Aidat tahakkuk için vergi dairelerinden vergi listelerini temin edip tahakkuklarını yapmak,

Gelen üyelerimizin Aidat ve Munzam Aidat borçlarını sistem Üzerinden bakıp ödenmesi gerekenleri tahsil etmek, verilen belgelerin resmi tarife üzerinden makbuzlarını kesmek, İş talep formu doldurularak gerekli birime yönlendirmek,

Banka hesaplarımıza Üyelerimiz tarafından yatırılan Aidat ve Munzam Aidatların tespitlerini yaparak makbuzlarını kesmek,

Tahsilat olunan paraları mesai bitiminde belirlenen Bankaların hesabına yatırmak, Tahsilat bordrosu ve Kasa makbuzları ile Muhasebeye teslim etmek,

Üyelerimize Aidat ve Munzam aidatlarını ödemesi gereken aylarda borç İhbarnamesi göndermek,

Yıl sonunda geriye doğru iki yıllık aidat borcu olan üyeleri tespit ederek listesini Genel sekreterliğe sunarak, yönetim kurulu kararıyla askıya almak,

Ölen üyelerin şahıs kayıtlarını, Adresleri ve durumları tespit edilemeyen üyeleri kurulun onayını almak üzere genel sekreterliğe sunmak

Günlük atılması gereken postaları gönderi düzenleyerek ödemesini yapıp Muhasebeye hesapla birlikte vermek.

5174 sayılı kanun gereğince yıl sonunda oda bütçesi hazırlanırken üye Aidat ve hizmet tarifelerini hazırlamak,

Kesilmiş olan kasa makbuzlarını Vergi usul kanunu ve Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre muhafaza etmek,

5174 sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak, mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim kurulu veya yönetim kurulu Başkanı, Genel sekreter yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

Yetkisi: Genel Sekreterin bilgisi dahilinde TOBB’un belirlediği bedelleri üyelerden hizmet karşılığı ve makbuz vererek tahsil etmek.