• 12.02.2024 14:17:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

İlan - Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi

Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi sınırlarında yer alan 145 ada 28 parsel numaralı 4.592,39m2 yüzölçümlü ham toprak vasıflı Hazineye ait taşınmaz, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına tarımsal üretim yapmak üzere kiraya verilecek olup, söz konusu taşınmaz Kaymakamlığımız internet sitesi üzerinde ve diğer vasıtalarla 15.02.2024 tarihinden başlamak ve 15.03.2024 tarihinde bitmek üzere 30 gün süre ile ilan edilecektir. 

Bilgilerinize sunarız, 

Saygılarımızla.

Atakan ÜZEL

Genel Sekreter V.