• 24.10.2023 01:41:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Gerçek Kişi Merkez Nakil

Merkez Nakli


MERKEZ NAKLİ

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru

Dilekçe

(İşletme sahibi veya kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

- İşletme sahibinin TTK 40.maddesi uyarınca düzenlenmiş imza örneği

- Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

-Vergi Levhası / Vergi Mükellefiyet Yazısı