• 7.02.2024 13:32:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Acente Şube Müdürlerinin Ticaret Siciline Tescili Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ilgili yazıda; Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 25.08.2023 tarihli ve 44 Nolu Kararı uyarınca; Sigorta Acentelerinin Levha bilgilerine kayıtlı/kayıt olacak şube müdürlerinin ticaret siciline tescil edilmesi gerektiği ve Levhaya kayıtlı mevcut şubelerin şube müdürlerinin (Levhada kayıtlı) hali hazırda ticaret sicilinde tescilli değiller ise en geç 30 Ekim 2023 tarihine kadar ilgili şubede yetkili olarak ticaret siciline tescil işlemlerini tamamlamaları gerektiği hususları bildirilmiştir.


Bu kapsamda, acente merkezi sigortacılık işlemleri yetki alanınızda bulunan şube şeklinde örgütlenen sigorta acentelerinin, Levha bilgilerine kayıtlı tüm şubelerinin anılan Karar çerçevesinde şube müdürlerine ilişkin gerekli ticaret siciline tescil işlemlerini tamamlayıp tamamlamadıkları hususunun araştırılarak tescil işlemini henüz tamamlanmayan acente ve şubelerine ilişkin bilgilerinin Birliğimize iletilmesi hususunda üyelerimize duyurulur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Atakan ÜZEL 

Genel Sekreter V.