• 29.10.2023 22:09:42
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yük Merkezlerinin Demiryolu Taşıma Sistemine Entegrasyonu Ve İktisadi Sosyal Etki Analizi Projesi

Projenin Adı: YÜK MERKEZLERİNİN DEMİRYOLU TAŞIMA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU VE İKTİSADİ SOSYAL ETKİ ANALİZİ PROJESİ 

Proje Sahibi: TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

2. GENEL

2.1. PROJENİN KONUSU, AMACI, KAPSAMI, HEDEFİ VE YERİ

2.1.1. Projenin Konusu

TR21 Bölgesindeki lojistik imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla bölgedeki tüm ulaşım modlarının genel bir değerlendirmesinin yapılması, demiryolu altyapısının TR21 Bölgesindeki yük merkezleri açısından incelenerek buralardan kaynaklı yük hareketinin demiryolu taşımacılık sistemine nasıl entegre edilebileceği konusundaki bağlantı hatlarının ön fizibilitelerinin yapılması,TR21 Bölgesinden kaynaklı özellikle ihracat yüklerinin Tekirdağ merkezde oluşturulacak demiryolu bağlantılı bir Dryport terminali ile Asyaport ve TDİ limanlarına taşınmasının sağlanması yönündeki hat bağlantı önerilerinin ortaya konulması beklenmektedir.

2.1.2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı TR21 Bölgesindeki yük merkezleri kaynaklı yüklerin karayolunun yanısıra demiryolu taşımacılık sisteminin de değerlendirilerek Tekirdağ limanları bağlantılı olarak sevkiyatlarının organize edilmesidir.

2.1.3. Projenin Kapsamı

Bu projenin kapsamı,

· TR21 Bölgesi ulaşım altyapısının değerlendirilmesini,

·Yük merkezlerinin (OSB-Liman vb) TCDD ana demiryolu ağına bağlantılarının sağlanması amacıyla değerlendirmede bulunularak ön fizibilite raporlarının hazırlanmasını ve

· Tekirdağ merkezde demiryolu bağlantılı bir Dryport terminali oluşturulmasına ait yer tespit çalışması yapılmasını ve önerilmesi ile demiryolu ile yapılacak yük taşımacılığının bölgeye olan ekonomik ve sosyal etki analizinin özet olarak belirtilmesidir.

2.1.4. Projenin Hedefi

Bu projeyle,TR21 Bölgesi illerinde yük taşımacılığını oluşturan bileşenlerin incelenerek konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek bu kuruluşların Tekirdağ limanları bağlantılı olarak yapacakları yük sevkiyatlarında karayolu taşımacılık sisteminin yanı sıra alternatif ulaşım sistemi olarak demiryolu taşımacılık sisteminin de kullanmalarını sağlayacak stratejik bir planlama ortaya konulmasıdır.

2.1.5. Proje Yeri

TR21 Bölgesini oluşturan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içerisinde kalan bölgeyi kapsamaktadır.

3. PROJENİN BİLEŞENLERİ

3.1 Yüklenici tarafından bu iş kapsamında;

3.2 TR21 Bölgesindeki yük taşıma sistemleri genel olarak incelenerek,  mevcut durum tespiti yapılarak raporlanacak ve haritaya işlenecektir.

3.3 TR21 Bölgesi demiryolu yük taşımaları konusunda genel değerlendirme yapılacaktır.

3.4 TR21 Bölgesi karayolu yük taşıma potansiyeli konusunda genel değerlendirme yapılacaktır.

3.5 TR21 Bölgesi demiryolu ve karayolu taşımacılık sistemine yönelik bir SWOT (GZTF)  analizi yapılacaktır.

3.6 TR21 Bölgesine ait 2015 yıllarına ait ulaşım altyapısına ait kamu yatırımları belirlenerek envanter haline getirilecektir.

3.7 TR21 Bölgesinde bulunan yük merkezlerinin konumlarının tespiti yapılacak ve haritaya işlenecektir.

3.8 TR21 Bölgesindeki yük merkezlerinin TCDD ana demiryolu ağına bağlantısının sağlanmasına yönelik olarak bağlantı hattı  “geçici güzergâh” tespiti yapılarak haritaya işlenecektir.

3.9 TR21 Bölgesi yük merkezlerinin demiryolu taşımacılık sisteminden yararlanmalarına yönelik olarak TCDD ana demiryolu ağına bağlantısını sağlayacak olan bağlantı hatlarına ait” ön fizibilite “raporlarının hazırlanması.

3.10 Bölgeye yönelik olarak halen yürütülmekte olan veya programa alınmış demiryolu projeleri incelenecek, haritaya işlenerek değerlendirmesi yapılacaktır.(1/100000 ölçek)

3.11 TR21 Bölgesi demiryolu kullanılarak Tekirdağ limanlarına yapılacak taşımalara ait tren trafiği yükleme şekilleri, tren taşıma kapasiteleri, navlun örneklemesi, tren teşkilleri konusunda genel bilgilendirme yapılacaktır.

3.12 TR21 Bölgesinin yük taşımacılığı alanında demiryolu taşımacılık sisteminin kullanımın geliştirilmesinin bölge açısından etkisini belirtecek olan iktisadi ve sosyal etki analizinin özet şekilde yapılması ve raporlanması