• 31.10.2023 22:57:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Tekirdağ’da Şarap Kümelenmesi Projesi

Proje, bölgede rekabet, iş imkânı yaratma ve sermaye birikimi sağlama konusunda yüksek potansiyele sahip olan şarap sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Toplamda 146.584.08 Euro olan proje bütçesinin, yüzde 90’ına tekabül eden 131.986.83 Euro’su Avrupa Birliği’nden hibe olarak alınmıştır. Proje bütçesinin kanal 14.597.25 Euro’su Tekirdağ Ticaret ve Sanayi odası tarafından eş finansman olarak sağlanmıştır.

Projenin genel hedefi; AB-Türkiye Oda ve Borsaları arasında ortaklık ve iş birliği projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında; İspanya’dan Castellon Ticaret Odası ile ortaklık geliştirerek Tekirdağ Ticaret Odasının proje yönetim becerilerini ve uluslararası iş birliği becerilerini geliştirmektir.

Projenin özel hedefi ise bir şarap kümelenmesi kurarak, rekabet ve inovasyon ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayarak şarap üreten KOBİ’lerin üretimlerini kurumsallaştırmalarına ve uslular arası piyasalarda yer almasına yardım etmek için İspanya’dan bilgi transfer etmektir.

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1.    Proje Genel Merkezinin Kurulması ve Yerel Destek Alınması 

Tekirdağ TSO bünyesinde bir proje ofisi kurularak biri şarap üretimi konusunda uzman diğeri proje koordinatörü olmak üzere iki personel istihdam edilmiştir.

2.    Mevcut durum Analizi;

Proje ekibi projeye konu olan 36 yerel üreticiyi (KOBİ) geliştirmek için, öncelikle mevcut durumu öğrenmek analiz etmek üzerine çalışmalar yürütmüştür. 36 şarap üreticisinin tamamı ile bir anket gerçekleştirilmiş ve mevcut durum analiz raporu hazırlanmıştır.

3.    Ulusal Finans Kaynakları, Destek Hizmetleri

Türkiye’de Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İŞKUR, Bölgesel Kalkınma Ajansları, KOSBEG vb. kurumların sağladığı destekler hakkında firmalara danışmanlık sağlanmış, toplantılar düzenlenmiş, destek hizmetleri değerlendirilerek bilgi dokümanı haline getirilmiştir.

4.    Standartlaştırılmış bir İş Bilgi ve Tavsiye Hizmetleri Seti/Kılavuzu Geliştirilmesi ve Oluşturulması 

Şarap üreten KOBİ’lere dağıtılmak üzere bir iş bilgi ve tavsiye hizmetleri seti/kılavuzu geliştirmiştir. Kılavuzda akredite şarap test laboratuarlarına nasıl ulaşılabileceği, AB Direktifleri, ihracat ithalat yönetmeliğine ilişkin bilgiler ve şarap üretimine yönelik diğer bilgiler yer almıştır. 

5.    KOBİ’ler için Kapasite Arttırma Faaliyetleri 

36 şarap üreticisi tek-tek ilgili uzmanlarca ziyaret edilerek; iş güvenliği, üretim tesisi hijyeni, ISO uygulamaları, verimlilik, süreç yönetimi, üretim teknikleri vb. konulara ilişkin danışmanlık verilmiş, önerilerde bulunulmuştur.

6.    En İyi Uygulama Modellerinin Tanıtılması 

Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan dahil pek çok ülke şarap kümelenmelerine yatırım yapmıştır. Çok daha başarılı olan Avustralya ve Şili hükümetleri şarap kümelenme yatırımları neticesinde uluslararası piyasada çok daha agresif bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. Diğer yandan 5 aktif kümelenmenin bulunduğu Kaliforniya ABD dünyanın önde gelen şarap üretim bölgesidir. Bu En iyi Uygulama Modelleri videolar, fotoğraflar ve uzman sunumları ile etkili bir şekilde hedef kitleye aktarılmıştır.

7.    Eğitim Hizmetleri Gerçekleştirme 

Marka, satış pazarlama, satıcı ağı, satış ekibi yönetimi, perakendeci iletişim stratejileri, dış ticaret, proje yönetimi, kurumsallaştırma, kalite, sertifikasyon vb. konularında eğitimler düzenlenmiştir.  

8.    Workshop’ların Gerçekleştirilmesi 

Namık Kemal Üniversitesinin akredite şarap test laboratuarında testlerin nasıl gerçekleştirildiğini öğreten workshop’lar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şarap üretimi ve bağcılık konulu workshop’lar düzenlenmiştir

9.    KOBİ’lerin sertifikasyonu 

Şarap yapımına ilişkin sertifikasyonlar, firmaların bu sertifikasyonlara müracaatları hakkında danışmanlık sağlanmıştır.

10.    KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması 

Uluslararası etkinlikler, proje ortaklığı, şarap tadım etkinlikleri, uluslararası AR&GE etkinlikleri, uluslararası dergiler vb. gibi konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

11.    Uluslararası Çalışma Gezileri

Castelon’lu şarap üreticileri bölgemizi ziyaret etmiş ve üretim tesislerini gezerek öneriler ve görüşler sunmuşlardır. Ziyaret kapsamında ortak çalışma ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

Tekirdağ TSO yöneticileri ve üyesi şarap üreticileri İspanya Castelon bölgesindeki şarap üreticilerini ziyaret ederek iyi uygulamaları yerinde görme fırsatı bulmuştur. Ziyaret kapsamında ortak çalışma ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Projenin tamamlanmasını takiben 2014 yılında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan Mali Destek Programına 12 şarap üreticisinin iştiraki ile “Trakya Bağ Rotası Projesi” hazırlanmış ve hibe almaya hak kazanmıştır. Türkiye çapında ses getiren proje Türkiye genelinde gerçekleştirilen en başarılı Kalkınma Ajansı projesi seçilmiştir.