• 23.10.2023 23:17:47
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Şarköy ilçesi temsilcilik memuru görev tanımı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

Üyelere belge düzenlemek, aidat tahsil etmek

Bölgesinde bulunan üyelerle iletişimi sağlamak, üye ziyaretleri gerçekleştirmek

Odamız tarafından düzenlenen ilçe toplantılarında üyelere duyuru yaparak üyelerinin katılımını sağlamak

Oda ile ilgili ilçelerde çıkan yerel haberleri takip edip ilgili birimlere aktarmak

Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak.