• 24.10.2023 02:12:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

ltdstimerkeznakil

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKİL İŞLEMLERİ

Şirket Merkezinin bulunduğu sicilden Ticaret Sicil Yönetmeli'nin 111. Maddesine göre belge

Merkez Nakil Kararı

Eski İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi

Dilekçe

Taahhütname

Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (A3 Boyutunda yazdırılacak)

Yetkililere ait nüfus cüzdan fotokopileri