• 5.04.2024 15:23:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Kimlik Bildirim Sistemi Çalışan Bildirim Projesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Emniyet Genel Müdürlüğünce; 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6.ncı maddesi gereği her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerleri ve öğrenci yurtları vb. yerlerde çalışanlar için o yerin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-2)” doldurulup muhtara onaylatılarak genel kolluk örgütüne verilmekte, alınan bu bildirimler ilgili kanunun Ek-2’nci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildiği, Emek, kaynak ve zaman israfının önlenmesi, işveren ve kolluğun iş yükünün azaltılması amacıyla, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile Kanunun 6.ncı maddesine, çalışanlara ait kimlik bildirim işlemlerinin elektronik ortamda da yapılabileceği, bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde ilgili maddede yer alan muhtar onayı hükmünün uygulanmayacağı, elektronik ortamda alınan bildirimlerin muhtarlarla paylaşılacağı hususlarının eklenmiş olduğu, Bu kapsamda çalışanların kimlik bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına olanak sağlayan “Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi” projesi Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlanarak 20.04.2020 tarihinde Polnet 5 Web yeni uygulamasında Emniyet Birimlerinin, https://kbscalisan.egm.gov.tr/ adresinde işyerlerinin kullanıma açıldığı, İşyerlerinin kayıt işlemleri Polnet/Polnet 5 Web Yeni/KBS/Yeni Tesis Üret alanından gerçekleştirileceğinden, Kimlik Bildirim Sistemi Tesis Kayıt Yetkisi (Standart Kullanıcı-Tesis ekler- Tesise şifre verir) olan personel herhangi bir yetki tanımlamasına gerek kalmadan kayıt işlemi yapabileceği, Birimlerimiz, sorumluluk bölgelerinde bulunan ilgili Kanunun 6 ıncı maddesi kapsamındaki tüm iş yerlerine çalışan bildirimlerini elektronik ortamda yapabilecekleri konusunda bilgilendirme yapacak, teşvik edecek, sistemi kullanmak isteyen iş yerlerine, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya Vergi Levhası, http://adreskodu.dask.gov.tr/ adresinden öğrenebilecekleri iş yerinin adres kodu ve aktif olarak kullandıkları e-posta adresi ile birlikte müracaat etmeleri sağlanacak, birimlerimize gönderilen formu doldurtarak kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği, Sisteme kayıt olan iş yerlerinin tüm çalışanlarını sisteme kayıt edecekleri, işe yeni giriş çıkış yapan çalışanların kayıtları ilgili mevzuat gereği 3 gün içerisinde sisteme kayıt edileceği, çıkış işlemlerinde de bu sürenin göz önünde bulundurulacağı, sorumlu işleticinin değişmesi halinde, yeni İşletici Kimlik Bildirme Formu doldurularak sisteme kayıt yaptırdıkları kolluk birimine 24 saat içerisinde bildirilecektir. Zamanında bildirilmeyen her çalışan için Kanunun 17 nci maddesi, sorumlu işletici değişikliğinin zamanında bildirilmemesi halinde ise Kanunun 15 nci maddesi gereği idari yaptırım uygulanacağı, Aranan şahıs kayıtları iş yerleri tarafından veri gönderimi başladığında Polnet 4 EKİP içerisinde bulunan ve İllerimizce 24 saat esasına göre takip edilen Alarm Takip Sistemine uyarı verecek şekilde tasarlandığı, ilgili personel gelen uyarıdaki aranan şahsın son durumunu Emniyet Bilgi Sisteminde yer alan projelerden ivedilikle teyit ederek iş yerinin bulunduğu bölgedeki Polis Merkezi, arayan birim ve gerekli görülen diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışma yürüteceği, Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirim iş ve işlemlerine ait hazırlanan Uygulama Esasları, İşletici Kimlik Bildirme Belgesi Form 1, sorumlu işleticilere teslim edilerek İş Yerlerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ile ilgili yazı ve Uygulama Aşamaları yazı ekinde gönderildiği bildirilerek, konunun gereğinin yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenilmiştir. Bu bağlamda yazı ekinde gönderilen evrakların odanıza kayıtlı üyeler tarafından eksiksiz birşekilde doldurularak Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği Kimlik Bildirim Büro Amirliğine en kısa sürede getirilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Atakan ÜZEL

Genel Sekreter V.