• 24.10.2023 01:47:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

ACENTELİK İŞLEMLERİ

VEKALETNAME İŞLEMİ

Acentalık vekaletnamesi taranarak Mersis Acentalık Başlat modülünden işlem başlatılır ve Dilekçe ekinde müdürlüğümüze tescil işlemi için getirilir.

AZİLNAME İŞLEMİ

Acentalık azilnamesi taranarak Mersis Acentalık İptal İşlemi Başlat modülünden işlem başlatılır ve Dilekçe ekinde müdürlümüze tescil işlemi için getirilir. İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilen tarafından imzalanmalı)