• 24.10.2023 02:16:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2. Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru atanmasına dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

3. Tasfiye girişi gelir tablosu bilanço (damga vergisi ödeme dekontu)

4. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

5. Alacaklılara çağrı ilanı