• 24.10.2023 02:21:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE

                                                                                                                                                                                                                                                    


http://mersis.gtb.gov.tr

adresinden başvuru

Dilekçe

(Müdür/ler tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

- Şube açılışına ilişkin  yetkili organ Kararının noter onaylı örneği

Karar örneği

- Şube yetkilisinin TTK 40.maddesi uyarınca düzenlenmiş imza örneği

Taahhütname

Oda kayıt beyannamesi (a3 boyutunda yazdırılacak)

-Şube Yetkilisine ait nüfus cüzdanı ikametgah